Oferta

Zakres us??ug, kt??re oferujemy Klientom to:
 • projekty budynk??w mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • projekty budynk??w przemys??owych i magazynowych,
 • projekty budynk??w u??yteczno??ci publicznej,
 • projekty obiekt??w handlowych i biurowych,
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • projekty aran??acji wn?trz,
 • inwentaryzacje budowlane,
 • adaptacje projekt??w gotowych,
 • projekty zmiany sposobu u??ytkowania,
 • zmiana sposobu u??ytkowania,
 • podzia?? i rozgraniczenia dzia??ek,
 • kosztorysy i wyceny rob??t,
 • pomoc przy sprawach urz?dowych,
 • doradztwo inwestycyjne.

Projekty wn?trz

Projekty deweloperskie

Projekty koncepcyjne

Projekty komercyjne

Projekty indywidualne

Urbanistyka