kosztorysy i wyceny rob??t

O firmie

Pracownia Projektowa Front mie??ci si? w Gdyni przy ul. Filipkowskiego 16/25 w Gdyni 

Wykonujemy kompleksowe projekty architektoniczno-budowlane budynk??w i wn?trz ekologicznych oraz energooszcz?dnych.

Nasze wn?trza dopasowane s? do indywidualnych wymaga?? Klienta z jak najwi?ksz? dba??o??ci? o ??rodowisko naturalne.

Wyr????nia nas tradycyjnie nowoczesna architektura. Promujemy rozwi?zania innowacyjne, ponadczasowe oraz trwa??e.

Zakres us??ug, kt??re oferujemy Klientom to:
??  projekty budynk??w mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
??  projekty budynk??w przemys??owych i magazynowych,
??  projekty budynk??w u??yteczno??ci publicznej,
??  projekty obiekt??w handlowych i biurowych,
??  projekty zagospodarowania terenu,
??  projekty aran??acji wn?trz,
??  inwentaryzacje budowlane,
??  adaptacje projekt??w gotowych,
??  projekty zmiany sposobu u??ytkowania,
??  zmiana sposobu u??ytkowania,
??  podzia?? i rozgraniczenia dzia??ek,
??  kosztorysy i wyceny rob??t,
??  pomoc przy sprawach urz?dowych,
??  doradztwo inwestycyjne.

Naszymi klientami s? zar??wno w??a??ciciele mieszka??, apartament??w, dom??w mieszkalnych, jak i klienci instytucjonalni – biura, hotele, restauracje, sklepy.

Zaprojektuj z nami sw??j dom przysz??o??ci, innowacyjny form?, technologi? oraz my??l?.