Idea

Pracownia projektowa FRONT wykonuje kompleksowe projekty architektoniczno-budowlane budynk??w i wn─?trz ekologicznych oraz energooszcz─?dnych. Pracownia za sw??j cel obra??a tworzenie architektury przyjaznej cz??owiekowi poprzez pro-ekologiczne rozwi─?zania. Na etapie projektowania udowadniamy inwestorom jak niewiele trzeba aby konwencjonalne rozwi─?zania zmieni─? w nowoczesn─? przyjazn─? ??rodowisku architektur─?.

Dzi─?ki du??skiemu do??wiadczeniu w projektowaniu dom??w typu passiv-haus przy udziale PPNT b─?dziemy realizowa─? projekt Ô??dom kt??ry ci─? ogrzeje” przybli??aj─?cy nowoczesne tendencje w budownictwie.